รวม วันหยุด 2562 สำหรับคนชอบเที่ยวยาว ๆ

วันหยุด 2562

วันหยุด 2562 มีอัพเดทวันสำคัญเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ เพราะประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติม เช่น วันฉลองพระราชพิธี ของรัชกาลที่ 10 , วันพระราชสมภพ รวมไปถึงวันพืชมงคลที่หลาย ๆ คนสงสัยว่าจะหยุดหรือเปล่า มาดูกันว่าปี 2562 นี้สามารถหยุดยาวได้มากน้อยขนาดไหน มาวางแผนท่องเที่ยวในปีหน้ากัน จะลาไปเที่ยวกันให้คุ้ม กับตารางวันหยุด ที่รวมวันลาเข้าไปด้วยจะได้เที่ยวกันได้แบบยาว ๆ โดยลาหยุดกันให้น้อยที่สุด

โดยเดือนที่วันหยุดเยอะได้แก่เดือน เมษายน กรกฎาคม และ เดือน ธันวาคม ใน ปี 2562

วันหยุด 2562

เดือน มกราคม

 • วันอังคาร ที่ 1  – วันขึ้นปีใหม่

————————————————————————————————-

เดือนกุมภาพันธ์ : หยุด 4 วัน (ลา 1 วัน)

 • วันอังคาร ที่ 19  – วันมาฆบูชา (เสาร์ 16 , อาทิตย์ 17 , จันทร์ 18 (ลาหยุด) , อังคาร 19

————————————————————————————————-

เดือนมีนาคม : ไม่มี

————————————————————————————————-

เดือนเมษายน : หยุด 11 วัน / หยุด 10 วัน (ลาหยุด 3 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 6 – วันจักรี
 • วันจันทร์ที่ 8 – วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • วันศุกร์ที่ 12 – วันหยุดราชการ (เพิ่มเติมจากสงกรานต์)
 • วันเสาร์ – วันอังคาร 13-16 : วันสงกรานต์

** 6 – 16 เมษายน 2562 – ลาหยุด 3 วัน เที่ยวได้ 11 วัน คือ ลาหยุด 9 เมษายน , 10 เมษายน , 11 เมษายน

** 12 – 21 เมษายน 2562 – ลาหยุด 3 วัน เที่ยวได้ 10 วัน คือ ลาหยุด 17 เมษายน , 18 เมษายน , 19 เมษายน

————————————————————————————————-

เดือนพฤษภาคม : หยุด 5 วัน (ลา 2 วัน) / หยุด 10 วัน / หยุด 9 วัน (ลา 4 วัน)

 • วันพุธ 1 พฤษภาคม – วันแรงงาน
 • วันจันทร์ 13 พฤษภาคม – วันพืชมงคล
 • วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม – วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ 20 พฤษภาคม – วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

** 1 – 5 พฤษภาคม 2562 – ลาหยุด 2 วัน เที่ยวได้ 5 วัน คือ ลาหยุด 2 พฤษภาคม , 3 พฤษภาคม

** 11 – 20 พฤษภาคม 2562 – ลาหยุด 4 วัน เที่ยวได้ 10 วัน คือ ลาหยุด 14 พฤษภาคม , 15 พฤษภาคม , 16 พฤษภาคม , 17 พฤษภาคม

** 18 – 26 พฤษภาคม 2562 – ลาหยุด 4 วัน เที่ยวได้ 9 วัน คือ ลาหยุด 21 พฤษภาคม , 22 พฤษภาคม , 23 พฤษภาคม , 24 พฤษภาคม

** 11 – 20 พฤษภาคม 2562 – ลาหยุด 4 วัน เที่ยวได้ 10 วัน คือ ลาหยุด 14 พฤษภาคม , 15 พฤษภาคม , 16 พฤษภาคม , 17 พฤษภาคม

** 18 – 26 พฤษภาคม 2562 – ลาหยุด 4 วัน เที่ยวได้ 9 วัน คือ ลาหยุด 21 พฤษภาคม , 22 พฤษภาคม , 23 พฤษภาคม , 24 พฤษภาคม

————————————————————————————————-

เดือนมิถุนายน :  ไม่มี

————————————————————————————————-

เดือนกรกฏาคม : หยุด 5 วัน (ลา 1 วัน) / หยุด 6 วัน
(ลา 2 วัน) / หยุด 9 วัน (ลา 3 วัน) / หยุด 5 วัน (ลา 2 วัน)

 • วันอังคารที่ 16 – วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 17  –  วันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ที่ 28 – วันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • วันจันทร์ที่ 29 – วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

** 13 – 17 กรกฎาคม 2562 – ลาหยุด 1 วัน เที่ยวได้ 5 วัน คือ ลาหยุด 15 กรกฎาคม

** 16 – 21 กรกฎาคม 2562 – ลาหยุด 2 วัน เที่ยวได้ 6 วัน คือ ลาหยุด 18 กรกฎาคม , 19 กรกฎาคม

** 13 – 21 กรกฎาคม 2562 – ลาหยุด 3 วัน เที่ยวได้ 9 วัน คือ ลาหยุด
15 กรกฎาคม , 18 กรกฎาคม , 19 กรกฎาคม

* 27 – 31 กรกฎาคม 2562 – ลาหยุด 2 วัน เที่ยวได้ 5 วัน คือ ลาหยุด
30 กรกฎาคม , 31 กรกฎาคม

————————————————————————————————-

เดือนสิงหาคม : หยุด 9 วัน (ลา 4 วัน)

 • วันจันทร์ที่ 12 – วันแม่แห่งชาติ

** 10 – 18 สิงหาคม 2562 – ลาหยุด 4 วัน เที่ยวได้ 9 วัน คือ ลาหยุด
13 สิงหาคม , 14 สิงหาคม , 15 สิงหาคม , 16 สิงหาคม

————————————————————————————————-

เดือนกันยายน : ไม่มี

————————————————————————————————-

เดือนตุลาคม : หยุด 9 วัน (ลา 4 วัน) / หยุด 5 วัน (ลา 2 วัน)

 • วันอาทิตย์ที่ 13 – วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันจันทร์ที่ 14  – วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันพุธที่ 23 – วันปิยมหาราช

** 12 – 20 ตุลาคม 2562 – ลาหยุด 4 วัน เที่ยวได้ 9 วัน คือ ลาหยุด
15 ตุลาคม , 16 ตุลาคม , 17 ตุลาคม , 18 ตุลาคม

** 19 – 23 ตุลาคม 2562 – ลาหยุด 2 วัน เที่ยวได้ 5 วัน คือ ลาหยุด
21 ตุลาคม , 22 ตุลาคม

** 23 – 27 ตุลาคม 2562 – ลาหยุด 2 วัน เที่ยวได้ 5 วัน คือ ลาหยุด
24 ตุลาคม , 25 ตุลาคม

————————————————————————————————-

เดือนพฤศจิกายน : ไม่มี

————————————————————————————————-

เดือนธันวาคม : หยุด 5 วัน (ลา 2 วัน) และวันหยุดสิ้นปี

 • วันพฤหัสที่ 5  –   วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 10  –   วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคารที่  31  –  วันสิ้นปี

** 5 – 10 ธันวาคม 2562 – ลาหยุด 2 วัน เที่ยวได้ 5 วัน คือ ลาหยุด 6 ธันวาคม , 9 ธันวาคม